רוגוזין - חטיבה א

כל הכבוד לחטיבה א' רוגוזין

מקום ראשון בחטיבות בקריות

בציוני המיצ"ב!!! 

  

 

תודה רבה לכל המורים!!!

הכתבה בעיתון ידיעות המפרץ

פרס ראשון ארצי על הובלה ויוזמה

של תהליכי למידה ממוחשבים.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת